Warunki pracy

Wysokość wynagrodzenia specjalisty ds. sprzedaży jest sumą wielu czynników, wynikających z przyczyn zależnych i niezależnych od samego zainteresowanego. Do przyczyn, którymi można nazwać niezależnymi, należą branża, w jakiej dany specjalista pracuje, wielkość i rodzaj firmy,  wysokość zarobków gwarantowana przez pracodawcę i system motywacyjny w firmie. Sam specjalista ds. sprzedaży może przyczynić się do wzrostu swojego miesięcznego wynagrodzenia poprzez odpowiedni stosunek do wykonywanej pracy. Pod pojęciem tego „odpowiedniego stosunku” kryje się kilka elementów, wśród których główną rolę odgrywają:

  • indywidualne predyspozycje danej osoby do zajmowania się sprzedażą,
  • motywacja,
  • umiejętność nawiązywania kontaktów,
  • radzenie sobie ze stresem i presją czasu,
  • przyjazne nastawienie do klienta,
  • znajomość technik sprzedażowych.

strona2Czy ktoś wyobraża sobie specjalistę ds. sprzedaży, który jest mrukliwy, nieprzyjemny i od samego początku działa nam na nerwy? Nie bardzo. Z definicji, zadaniem specjalisty do spraw sprzedaży, jest SPRZEDAĆ produktu lub usługę, a nie ZNIECHĘCIĆ do jej zakupienia. Sprzedaż w 80% opiera się na oddziaływaniu na uczucia i emocje, dlatego niemożliwym jest dokonanie transakcji bez wywierania odpowiedniego wrażenia na kliencie.

Jedną z cech charakterystycznych pracy specjalisty ds. sprzedaży jest nienormowany czas pracy, który dla jednych jest zdecydowaną wadą, dla innych, wręcz przeciwnie – zaletą. Plan sprzedażowy dla danego okresu musi zostać zrealizowany i nieważne jest, czy zostało to zrobione w ciągu jednego tygodnia czy w ciągu całego przewidzianego okresu czasu. W pracy specjalisty liczą się przede wszystkim wyniki, a nie sposób ich osiągania.

Miejsce pracy specjalisty do spraw sprzedaży  może być albo stacjonarne albo mobilne. Praca stacjonarna polega w znacznej mierze na kontakcie telefonicznym z klientem, a następnie indywidualnym spotkaniu mającym na celu zawarcie transakcji. W przypadku mobilnego specjalisty, jego biuro i całe centrum administracyjne stanowi samochód, za pomocą którego przemieszcza się między jednym a drugim punktem w Warszawie. Poprzez bezpośredni i indywidualny kontakt z potencjalnym klientem mobilny specjalista sprzedaży ma możliwość na bieżąco kontrolować odczucia klienta w stosunku do danego produktu lub usługi, i za pomocą odpowiednich metod, dowolnie je modyfikować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>